Free WIFI

 

WI-FI hotspot szolgáltatás a Namlugal Számítástechnikai Bt. területén!

 

Felhasználási feltételek

 

Namlugal Számítástechnikai Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) telephelyi WI-FI hotspot szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele a Felhasználási feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és rendelkezik a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban felmerült károkért és igényekért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért:

· a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez használt eszközének esetleges meghibásodása miatt;

· a Szolgáltatás használata során a Felhasználó készülékében bekövetkező esetleges vírusfertőzésért, adatlopásért, adatvesztésért;

· a látogatott oldalak által a Felhasználó rendszerében történt károkozásért;

· az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadása, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válása miatt.

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak tartalmát, műszaki jellemzőit, felhasználási jogosultságait, illetve a Szolgáltatás területi és időbeli rendelkezésre állását. A Szolgáltató jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, illetve reklámüzenet megjelenítésére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mértékben, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a Szolgáltató nyilvántartja és kezeli a Felhasználó bejelentkezési adatait.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen:

· a használat során nem sérthet a szerzői jogokat;

· a használat során nem terjeszthet illegálisan szellemi alkotásokat;

· a használat során a Felhasználó tevékenysége nem irányulhat tiltott haszonszerzésre;

· a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele;

· a használat során nem terjeszthet reklámokat, ide nem értve az Üzemeltető engedélyével folytatott reklámtevékenységet;

· a Szolgáltatást nem használhatja mások személyiségi jogainak megsértésére;

· a Szolgáltatást nem használhatja olyan elektronikus anyagok bármilyen irányú forgalmazására, amellyel másokat zaklathat, illetve másokban megbotránkozást kelt vallási, etnikai, politikai, szexuális beállítottsággal és egyéb ilyen vagy hasonló jellegű érzékeny témák vonatkozásában, továbbá nem forgalmazhat a Szolgáltatás igénybe vételével olyan elektronikus anyagot sem, amely alkalmas a gyűlöletkeltésre, illetve kiskorúak veszélyeztetésére.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.